Algemene Voorwaarden

 1. Annulering van een persoonlijk consult is in principe niet mogelijk. Eenmalige verplaatsing naar een ander tijdstip wel mits deze uiterlijk binnen 24 uur voor aanvang van het consult per e-mail wordt aangevraagd.
 2. De website, workshops, bijeenkomsten en persoonlijke consulten zijn voor educatieve doeleinden en niet bedoeld als vervanging van gekwalificeerd advies, diagnose of behandeling waaronder dat van medici.
 3. Tijdens de workshops en bijeenkomsten kunnen eventueel foto’s, audio- en/of video-opamen worden gemaakt. De deelnemer wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn en aan te geven indien hij/zij van opnamen uitgesloten wil worden.
  Informatie over deelnemers zal bij eventuele publicaties en voordrachten redelijkerwijs onherleidbaar worden gemaakt. Informatie die door u zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten is voor uw eigen verantwoordelijkheid.
 4. Monique Burgerhof is niet verantwoordelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van deelname aan door haar georganiseerde activiteiten. Deelname is geheel op eigen risico.
  Deelnemers worden verondersteld hun fysieke en psychologische grenzen te bewaken.
  Door een deelnemer veroorzaakte fysieke schade van welke aard dan ook of schade aan (ingehuurd) materiaal van Monique of van andere deelnemers, is voor rekening en verantwoordelijkheid van deelnemer.
  Monique Burgerhof is niet aansprakelijk voor fouten, vertragingen, schade of kosten van welke aard dan ook verband houdende met de inhoud of het gebruik van de website.
Copyright © 2015 Monique Burgerhof