Persoonlijk-consult

Persoonlijk Consult: Mentaal en/of BewustZijn

BESTEMD VOOR:

het omgaan met spanning die zich lichamelijk, mentaal/emotioneel of in gedrag kan vertalen.
Bijvoorbeeld in onrust, zelfkritiek en gebrek in motivatie.
In spanningsklachten in buik-, maag-, borst-, keelstreek of bij schouders, nek of hoofd.

In vergeetachtigheid, desinteresse, vernauwing van aandacht, concentratievermindering, gedachtevlucht, piekeren, besluiteloosheid, taken niet af kunnen maken.

In sociale isolatie, overmatig middelengebruik, meer/minder eten en/of slechter slapen etc

 

AANPAK
Afhankelijk van jouw voorkeur zijn 2 benaderingen (of een mix daarvan) mogelijk.

We kijken wat bij jou past en vooral. . . . . .  wat voor jou werkt!

 

* ‘Mentaal Fit’ voor informatie zie hier.
Dit is een benadering die uitgaat van de materiele vorm. Op basis van datgene wat meetbaar/aantoonbaar is.

Waarin westerse (neuro)psychologische, wetenschappelijke inzichten worden ingezet om mentaal zo goed mogelijk te kunnen functioneren.
Het betreft een combinatie van bewezen tools op gebied van o.a. aandachtstraining, voeding, ademregulering, emotiehantering.
.

* ‘BewustZijn’ voor informatie zie hier.
Dit is een benadering die uitgaat van het immateriële en verwijst naar het BewustZijn wat we ten diepste zijn.

Het is dat waar alle gedachte(vormen) in verschijnen maar zelf geen vorm heeft. Het gaat aan al jouw denken vooraf.

Ook aan de gedachten over jezelf, wat slechts beelden of woorden zijn. Regelmatig blijken die negatief en heb je er in de praktijk last van, omdat ze je beperken. Ze belemmeren jouw natuurlijke waardevolheid en dat doet pijn.

Vergelijk het met lichamelijke pijn: om haar op te lossen ga je toch ook kijken wat er aan de hand is?
Monique nodigt je uit om samen met haar de waarheid achter jouw zelfbeelden te onderzoeken.

 

AFSPRAAK VOOR EEN PERSOONLIJK CONSULT
Een consult bedraagt € 78,65 per uur en kan op Park Oosterspaarn 18 te Haarlem of via Skype.