Untitled-1

Voor Particulieren: Bijeenkomsten BewustZijn

Velen van ons hebben gedachten die niet functioneel zijn. We piekeren en malen wat af.
We hebben een hechte relatie met ons denken: bijna automatisch volgen we gedachten.
Leven we er vanuit i.p.v. er af en toe ook naar te kijken.
Veel van onze aandacht en dus ook onze energie gaat uit naar ons zelfbeeld.
Het bewustzijn van ons als persoon.
We verdedigen het naar anderen.
We vallen het aan in de vorm van zelfkritiek.
We houden delen die ons zelfbeeld bedreigen afzijdig wan anderen, waardoor we alleen komen te staan in ons lijden.
We doen aan zelfabsorptie waardoor we opgesloten raken in onze denkbeelden over onszelf en onze pijn.
Wat als je nu ontdekt dat je meer bent dan dat zelfbeeld?
Dan lossen een boel issues op!
Monique nodigt je uit om je bewustzijnstoestand van dit zelfbeeld/ego te naar een ruimer bewustZijn te verschuiven.
Dieper dan welk beeld je ook van jezelf hebt,
ben je het vrije onbegrensde gewaarzijn ervan.


ACHTERGROND VAN MONIQUE
Monique is westers, wetenschappelijk opgeleid (afgestudeerd aan de Vrije Universiteit).
Geinspireerd is zij door de oosterse spirituele bronnen en verschillende spirituele leraren die haar in inzichten,
adem- en meditatietechnieken onderwezen.
Monique werkt op het kruisvlak waar westerse wetenschap en oosterse spiritualiteit elkaar ontmoeten.
Zij combineert westerse kennis m.b.t. het brein en de psyche en het oosterse kijken (erna) vanuit BewustZijn.

Categorie: